1999   2000   2001   2002   -> 2003 <-   2004   2005   2006
stránka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18Do stáda HUMLových administrátorů se zatoulala nová duše. Lukáš Ronge - alias Rongič. Ohromuje nejen svým věkem, ale především schopnostmi, které v tomto věku nejsou zcela běžné (putují zde fámy, že má doma 3 klávesnice které ovládá nohama a otvor do hlavy pro Matrix kabel). Zdá se, že Mr.Pippovi roste konkurence.- průběh roku -


Bezlicenční pásmo 2,4 GHz, začíná být v Trutnově velice těsné a problematické. Sice existuje více řešení, ale realizovatelných je jen několik. Míříme do bezdrátového pásma o kmitočtu 5 GHz. První spoje, jsou již nasazeny na páteřní spoje ALPHA -> ŠESTIDOMÍ -> ZELENÁ LOUKA, a jak vidno, nejeví se toto řešení jako špatné.